[DT&C VINA] Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau ILAC MRA

[DT&C VINA] Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau ILAC MRA

ILAC là tổ chức quốc tế dành cho các cơ quan công nhận hoạt động theo ISO / IEC 17011 và tham gia vào việc công nhận các cơ quan đánh giá sự phù hợp bao gồm các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn (sử dụng ISO / IEC 17025), các phòng thử nghiệm (sử dụng ISO / IEC 17025), các phòng thử nghiệm y tế ( sử dụng ISO 15189), cơ quan kiểm tra (sử dụng ISO / IEC 17020), nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo (sử dụng ISO / IEC 17043) và nhà sản xuất vật liệu tham chiếu (sử dụng ISO 17034).
Xem thêm
Nhật Bản chính thức sửa đổi quy định đối với dải tần wifi

Nhật Bản chính thức sửa đổi quy định đối với dải tần wifi

Ngày 2 tháng 9 vừa qua, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC) đã công bố “Pháp lệnh sửa đổi một phần các quy định về thi hành luật vô tuyến điện (Sắc lệnh MIC số 59 năm 2020)” đang sửa đổi hệ thống giới thiệu 6 GHz Băng tần (5925-6425 MHz) cho mạng WLAN và băng tần 5,2 GHz cho mạng WLAN trên phương tiện giao thông.
Xem thêm
Các phương thức chứng nhận hợp quy cho thiết bị ICT

Các phương thức chứng nhận hợp quy cho thiết bị ICT

Để sản phẩm ICT có thể lưu thông và tiêu thụ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước thì các sản phẩm phải được công bố hợp chuẩn theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Phương thức chứng nhận hợp quy cho sản phẩm phải phù hợp với quy định quản lý tại quy chuẩn kĩ thuật tương ứng. 
Xem thêm
Dt&C Vina chính thức được cấp phép thực hiện QCVN 65:2021/BTTTT

Dt&C Vina chính thức được cấp phép thực hiện QCVN 65:2021/BTTTT

Ngày 07/10/2022, Dt&C Vina chính thức nhận được chỉ định của Bộ Thông tin & Truyền thông về việc cấp phép thực hiện QCVN 65:2021/BTTTT theo Thông tư 02/2022/TT-BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy cập vô tuyến băng tần 5GHz". Chỉ định này sẽ tạo ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho Dt&C Vina trong thời gian tới và giúp cho DT&C phát triển hơn nữa trong lĩnh vực thử nghiệm và xin chứng nhận tại Việt Nam. 
Xem thêm
[DT&C VINA] Quy trình, thủ tục nhập khẩu, chuẩn bị hồ sơ Chứng nhận hợp quy cho các thiết bị công nghệ thông tin (ICT)

[DT&C VINA] Quy trình, thủ tục nhập khẩu, chuẩn bị hồ sơ Chứng nhận hợp quy cho các thiết bị công nghệ thông tin (ICT)

Dưới đây là toàn bộ các thủ tục cần thiết để doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh sản phẩm một cách tuân thủ toàn diện các quy định của pháp luật và văn bản dưới luật về thiết bị vô tuyến, viễn thông, công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Xem thêm