Tiêu chuẩn IEC 61347-2-13

Tiêu chuẩn IEC 61347-2-13

IEC 61347-2-13:2014+AMD1:2016 CSV Consolidated version Bộ điều khiển đèn - Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với điện một chiều hoặc bộ điều khiển điện tử được cung cấp điện xoay chiều cho môđun LED
Xem thêm
Tiêu chuẩn IEC 62776

Tiêu chuẩn IEC 62776

IEC 62776:2014 Bóng đèn LED hai đầu được thiết kế để trang bị thêm bóng đèn huỳnh quang tuyến tính - Thông số kỹ thuật an toàn
Xem thêm
Tiêu chuẩn IEC 60598-2-3

Tiêu chuẩn IEC 60598-2-3

IEC 60598-2-3:2002+AMD1:2011 CSV Consolidated version Đèn điện - Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể - Đèn điện chiếu sáng đường bộ và đường phố
Xem thêm
Tiêu chuẩn IEC 60598-2-2

Tiêu chuẩn IEC 60598-2-2

IEC 60598-2-2:2023 CMV Commented version Đèn điện - Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể - Đèn điện âm trần và đèn điện xử lý không khí âm trần
Xem thêm
Tiêu chuẩn IEC 60335-2-80

Tiêu chuẩn IEC 60335-2-80

IEC 60335-2-80:2015 RLV Phiên bản Redline Thiết bị điện gia dụng và tương tự - An toàn - Phần 2-80: Yêu cầu cụ thể đối với quạt
Xem thêm
Tiêu chuẩn IEC 60335-2-65

Tiêu chuẩn IEC 60335-2-65

IEC 60335-2-65:2002+AMD1:2008+AMD2:2015 CSV Phiên bản hợp nhất Thiết bị điện gia dụng và tương tự - An toàn - Phần 2-65: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị làm sạch không khí
Xem thêm
Tiêu chuẩn IEC 60335-2-35

Tiêu chuẩn IEC 60335-2-35

IEC 60335-2-35:2012+AMD1:2016+AMD2:2020 CSV Phiên bản hợp nhất Thiết bị điện gia dụng và tương tự - An toàn - Phần 2-35: Yêu cầu cụ thể đối với bình đun nước nóng tức thời
Xem thêm
Tiêu chuẩn IEC 60335-2-24

Tiêu chuẩn IEC 60335-2-24

IEC 60335-2-24:2020 CMV Phiên bản nhận xét Thiết bị điện gia dụng và tương tự - An toàn - Phần 2-24: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị làm lạnh, thiết bị làm kem và máy làm đá
Xem thêm
Tiêu chuẩn IEC 60335-2-23

Tiêu chuẩn IEC 60335-2-23

IEC 60335-2-23:2016+AMD1:2019 CSV Phiên bản hợp nhất Thiết bị điện gia dụng và tương tự - An toàn - Phần 2-23: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị chăm sóc da hoặc tóc
Xem thêm
Tiêu chuẩn IEC 60335-2-15

Tiêu chuẩn IEC 60335-2-15

IEC 60335-2-15:2012+AMD1:2016+AMD2:2018 CSV Phiên bản hợp nhất Thiết bị điện gia dụng và tương tự - An toàn - Phần 2-15: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đun nóng chất lỏng
Xem thêm
Tiêu chuẩn IEC 60335-2-14

Tiêu chuẩn IEC 60335-2-14

IEC 60335-2-14:2016+AMD1:2019 CSV Phiên bản hợp nhất Thiết bị điện gia dụng và tương tự - An toàn - Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị trong nhà bếp
Xem thêm
Tiêu chuẩn IEC 60335-2-9

Tiêu chuẩn IEC 60335-2-9

IEC 60335-2-9:2019 Thiết bị điện gia dụng và các sản phẩm tương tự - An toàn - Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể đối với lò nướng, lò nướng bánh và các thiết bị nấu ăn di động tương tự
Xem thêm