Thông tư số 22/2022/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện QCVN 18:2022/BTTTT thay thế QCVN 18:2014/BTTTT

Thông tư số 22/2022/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện QCVN 18:2022/BTTTT thay thế QCVN 18:2014/BTTTT

Ngày 29/11/2022 Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư số 22/2022/TT-BTTTT kèm theo QCVN 18:2022/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện . Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/05/2023
Xem thêm
[MIC] Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 18/2022/BTTTT kèm theo QCVN 130:2022/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25MHz đến 2000MHz

[MIC] Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 18/2022/BTTTT kèm theo QCVN 130:2022/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25MHz đến 2000MHz

Ngày 29/11/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BTTTT kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 130:2022/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25MHz đến 2000MHz.
Xem thêm
Dự thảo quy định mới về việc xin chứng nhận hợp quy cho các thiết bị điện, điện tử

Dự thảo quy định mới về việc xin chứng nhận hợp quy cho các thiết bị điện, điện tử

Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN xx:202x/BKHCN về an toàn và tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng. Dự thảo này đã đưa ra một số thay đổi và bổ sung về việc xin chứng nhận hợp quy cho thiết bị điện, điện tử. 
Xem thêm
Các phương thức chứng nhận hợp quy cho thiết bị ICT

Các phương thức chứng nhận hợp quy cho thiết bị ICT

Để sản phẩm ICT có thể lưu thông và tiêu thụ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước thì các sản phẩm phải được công bố hợp chuẩn theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Phương thức chứng nhận hợp quy cho sản phẩm phải phù hợp với quy định quản lý tại quy chuẩn kĩ thuật tương ứng. 
Xem thêm
Dt&C Vina chính thức được cấp phép thực hiện QCVN 65:2021/BTTTT

Dt&C Vina chính thức được cấp phép thực hiện QCVN 65:2021/BTTTT

Ngày 07/10/2022, Dt&C Vina chính thức nhận được chỉ định của Bộ Thông tin & Truyền thông về việc cấp phép thực hiện QCVN 65:2021/BTTTT theo Thông tư 02/2022/TT-BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy cập vô tuyến băng tần 5GHz". Chỉ định này sẽ tạo ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho Dt&C Vina trong thời gian tới và giúp cho DT&C phát triển hơn nữa trong lĩnh vực thử nghiệm và xin chứng nhận tại Việt Nam. 
Xem thêm
[DT&C VINA] Quy trình, thủ tục nhập khẩu, chuẩn bị hồ sơ Chứng nhận hợp quy cho các thiết bị công nghệ thông tin (ICT)

[DT&C VINA] Quy trình, thủ tục nhập khẩu, chuẩn bị hồ sơ Chứng nhận hợp quy cho các thiết bị công nghệ thông tin (ICT)

Dưới đây là toàn bộ các thủ tục cần thiết để doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh sản phẩm một cách tuân thủ toàn diện các quy định của pháp luật và văn bản dưới luật về thiết bị vô tuyến, viễn thông, công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Xem thêm