[MIC] QCVN 127:2021/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập - Phần Truy nhập vô tuyến

Theo Thông tư 06/2021/TT-BTTTT ngày 31/08/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị đầu cuối thông tin mạng di động 5G độc lập - Phần Truy nhập vô tuyến: QCVN 127:2021/BTTTT, cụ thể:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật phần truy nhập vô tuyến đối với các thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập hoạt động trên toàn bộ hoặc một trong các băng tần quy định tại Bảng dưới đây và tuân thủ quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam.

Bảng băng tần hoạt động

Các thiết bị điện thoại di động mạng thông tin di động 5G độc lập phải đảm bảo hoạt động tối thiểu trong tất cả các băng tần n1, n3, n28, n41, n77, n78

Lưu ý: Các bộ băng tần kết hợp liên quan đến băng tần n77, n78 phải sẵn sàng và chỉ được kích hoạt, sử dụng sau khi băng tần này được quy hoạch tại Việt Nam.

Quy chuẩn này áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa là thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập có mã số HS quy định như sau:

TT Tên sản phẩm, hàng hóa theo QCVN Mã số HS Mô tả sản phẩm, hàng hóa
1 Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất 8517.12.00

Máy điện thoại di động mặt đất công nghệ 5G và có thể tích hợp một hoặc nhiều chức năng sau:

 • Đầu cuối thông tin di động E-UTRA;
 • Đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD;
 • Đầu cuối thông tin di động GSM;
 • Thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2.4 GHz;
 • Truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz;
 • Phát, thu - phát vô tuyến cự ly ngắn.

 

2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.

Mọi yêu cầu về thử nghiệm và tư vấn chứng nhận QCVN 127:2021/BTTTT, vui lòng liên hệ Dt&C VINA qua email: info@dtnc.vn hoặc hotline: 0862.619.168

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận
  Khách hàng đánh giá
  5.0
  5
  0%
  4
  0%
  3
  0%
  2
  0%
  1
  0%

  Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

  Đánh giá và nhận xét

  Gửi nhận xét của bạn