[Dt&C VINA] Tuyển dụng vị trí Sales Onsite làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc khu vực lân cận

[Dt&C VINA] Tuyển dụng vị trí Sales Onsite làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc khu vực lân cận

Dt&C VINA - Công ty con của Dt&C Korea và là viện thử nghiệm tư nhân lớn nhất tại Việt Nam, là phòng lab được công nhận bởi VILAS. Dt&C VINA là đơn vị thử nghiệm An toàn/EMC/Tần số vô tuyến.. đồng thời cũng được chỉ định là phòng lab CBTL đầu tiên tại Việt Nam. Dựa trên mạng lưới của mình, chúng tôi cung cấp các giải pháp tối ưu nhất để thử nghiệm và chứng nhận trên toàn thế giới.
Xem thêm