Giới thiệu về Bộ phận Nhân sự

Dt&C Vina luôn tìm kiếm những con người tài năng, những người thách thức tương lai với tư duy sáng tạo và niềm đam mê, giao tiếp và hòa hợp trong mọi việc.

Giới thiệu các vị trí công việc

Một số chế độ phúc lợi trong công ty