[DT&C VINA] Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau ILAC MRA

ILAC là tổ chức quốc tế dành cho các cơ quan công nhận hoạt động theo ISO / IEC 17011 và tham gia vào việc công nhận các cơ quan đánh giá sự phù hợp bao gồm các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn (sử dụng ISO / IEC 17025), các phòng thử nghiệm (sử dụng ISO / IEC 17025), các phòng thử nghiệm y tế ( sử dụng ISO 15189), cơ quan kiểm tra (sử dụng ISO / IEC 17020), nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo (sử dụng ISO / IEC 17043) và nhà sản xuất vật liệu tham chiếu (sử dụng ISO 17034).

ILAC là tổ chức quốc tế dành cho các cơ quan công nhận hoạt động theo ISO / IEC 17011 và tham gia vào việc công nhận các cơ quan đánh giá sự phù hợp bao gồm các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn (sử dụng ISO / IEC 17025), các phòng thử nghiệm (sử dụng ISO / IEC 17025), các phòng thử nghiệm y tế ( sử dụng ISO 15189), cơ quan kiểm tra (sử dụng ISO / IEC 17020), nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo (sử dụng ISO / IEC 17043) và nhà sản xuất vật liệu tham chiếu (sử dụng ISO 17034).

Công nhận là sự đánh giá độc lập của các tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với các tiêu chuẩn đã được công nhận để thực hiện các hoạt động cụ thể nhằm đảm bảo tính khách quan và năng lực của họ. Thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, chính phủ, người mua và người tiêu dùng có thể tin tưởng vào kết quả hiệu chuẩn và thử nghiệm, báo cáo kiểm tra và chứng nhận được cung cấp.

Các cơ quan công nhận được thành lập ở nhiều nền kinh tế với mục đích chính là đảm bảo rằng các cơ quan đánh giá sự phù hợp phải chịu sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền. Các cơ quan công nhận, đã được đánh giá ngang hàng là có năng lực, ký kết các thỏa thuận khu vực và quốc tế để chứng minh năng lực của họ. Các cơ quan công nhận này sau đó đánh giá và công nhận các cơ quan đánh giá sự phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan.

Các thỏa thuận hỗ trợ việc cung cấp các dịch vụ địa phương hoặc quốc gia, chẳng hạn như cung cấp thực phẩm an toàn và nước uống sạch, cung cấp năng lượng, chăm sóc sức khỏe và xã hội hoặc duy trì một môi trường không bị ô nhiễm. Ngoài ra, các thỏa thuận tăng cường sự chấp nhận các sản phẩm và dịch vụ xuyên biên giới quốc gia, từ đó tạo ra khuôn khổ hỗ trợ thương mại quốc tế thông qua việc dỡ bỏ các rào cản kỹ thuật.

Các thỏa thuận quốc tế do ILAC quản lý trong các lĩnh vực hiệu chuẩn, thử nghiệm, thử nghiệm y tế, giám định, nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo và công nhận nhà sản xuất vật liệu tham chiếu và IAF trong các lĩnh vực hệ thống quản lý, sản phẩm, dịch vụ, nhân sự và các chương trình đánh giá sự phù hợp tương tự khác. Cả hai tổ chức, ILAC và IAF, làm việc cùng nhau và phối hợp nỗ lực của họ để tăng cường công nhận và đánh giá sự phù hợp trên toàn thế giới.

Các thỏa thuận khu vực được quản lý bởi các cơ quan hợp tác khu vực được công nhận hoạt động hài hòa với ILAC và IAF. Các hợp tác khu vực được công nhận cũng có đại diện trong Ủy ban điều hành ILAC và IAF. ILAC phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hợp tác khu vực liên quan đến việc công nhận, đặc biệt là EA ở Châu Âu, APAC ở Châu Á - Thái Bình Dương, IAAC ở Châu Mỹ, AFRAC ở Châu Phi và ARAC ở khu vực Ả Rập.

Quá trình đánh giá

Việc chấp nhận của một cơ quan công nhận vào ILAC MRA phụ thuộc vào việc được đánh giá thành công bởi các đồng nghiệp từ các cơ quan công nhận khác theo các quy tắc và thủ tục liên quan có trong các ấn phẩm của ILAC. Mỗi cơ quan công nhận là thành viên của ILAC MRA cam kết:

 • Duy trì sự phù hợp với phiên bản hiện tại của ISO / IEC 17011 Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu chung đối với cơ quan cung cấp dịch vụ đánh giá và công nhận cơ quan đánh giá sự phù hợp và các tài liệu yêu cầu bổ sung.
 • Đảm bảo rằng tất cả các phòng thí nghiệm được công nhận đều tuân thủ các tiêu chuẩn phòng thí nghiệm phù hợp (hiện tại là ISO / IEC 17025 Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn và Phòng thí nghiệm y tế ISO 15189 - Yêu cầu về chất lượng và năng lực).
 • Đảm bảo rằng tất cả các cơ quan thanh tra được công nhận đều tuân thủ các tiêu chuẩn thanh tra thích hợp (hiện nay là Đánh giá sự phù hợp ISO / IEC 17020 - Yêu cầu đối với hoạt động của các loại cơ quan thực hiện thanh tra).
 • Đảm bảo rằng tất cả các nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo đã được công nhận tuân thủ các tiêu chuẩn nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo thích hợp (hiện tại là ISO / IEC 17043).
 • Đảm bảo rằng tất cả các nhà sản xuất chất đối chiếu đã được công nhận tuân thủ các tiêu chuẩn thích hợp của nhà sản xuất chất đối chiếu (hiện tại là ISO 17034).

ILAC MRA dựa trên kết quả của đánh giá chuyên sâu được thực hiện theo các quy tắc và thủ tục liên quan có trong một số ấn phẩm của ILAC. Việc đánh giá của cơ quan công nhận để xác định tư cách là Thành viên đầy đủ của ILAC (người ký kết MRA của ILAC) liên quan đến một nhóm các đồng nghiệp, thường là nhân viên cấp cao của các cơ quan công nhận có kinh nghiệm.

Việc đánh giá bao gồm thời gian ở văn phòng của cơ quan đăng ký để xác định sự tuân thủ với ISO / IEC 17011. Ngoài ra, người đánh giá chứng kiến ​​hoạt động của người đánh giá của người nộp đơn trong quá trình đánh giá / đánh giá lại thực tế để xác định xem các phòng thí nghiệm, cơ quan thanh tra, nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo và tài liệu tham khảo Các nhà sản xuất vật liệu tuân thủ ISO / IEC 17025 hoặc ISO 15189 hoặc ISO / IEC 17020 hoặc ISO / IEC 17043 hoặc ISO 17034 và có đủ độ sâu kiểm tra để xác định năng lực.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ email: info@dtnc.vn hoặc hotline: (+84) 86 261 9168 

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận
  Khách hàng đánh giá
  5.0
  5
  0%
  4
  0%
  3
  0%
  2
  0%
  1
  0%

  Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

  Đánh giá và nhận xét

  Gửi nhận xét của bạn