[Dt&C VINA] Quyết định về việc công nhận phòng thử nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017

Ngày 21 tháng 04 năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ - Văn phòng Công nhận Chất lượng công bố Quyết định số 700/QĐ-VPCNCL về việc công nhận phòng thí nghiệm: CÔNG TY CỔ PHẦN DT&C VINA phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 với danh mục các phép thử kèm theo quyết định này.

Vui lòng xem danh mục các phép thử tại đây.

Việc cập nhật chứng chỉ này đại diện cho việc công ty Cổ phần Dt&C VINA đang hoạt động và có năng lực cung cấp các kết quả thử nghiệm có giá trị sử dụng căn cứ theo việc mở rộng phạm vi các danh mục phép thử.

Theo như Quyết định, phòng thử nghiệm Dt&C VINA có số hiệu là VILAS 1287 và có hiệu lực trong vòng 3 năm kể từ ngày ban hành và sẽ chịu sự giám sát định kỳ mỗi năm một lần.

 

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận
  Khách hàng đánh giá
  5.0
  5
  0%
  4
  0%
  3
  0%
  2
  0%
  1
  0%

  Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

  Đánh giá và nhận xét

  Gửi nhận xét của bạn