[Tin tức GMA] Trung Quốc, Malaysia ban hành quy định mới đối với các thiết bị viễn thông

Tháng 12/2022, Trung Quốc đã ban hành Lệnh số 57 "Quy định mới về quản lý thiết bị truyền dẫn vô tuyến".

Malaysia ban hành quy định sửa đổi (Quy tắc kỹ thuật) “IMT-Advanced - Thiết bị người dùng”, có hiệu lực từ ngày 05/01/2023. 

[Trung Quốc] Bộ Công nghiệp & Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) đã soạn thảo "Quy định mới về quản lý thiết bị truyền dẫn vô tuyến" vào năm 2020, trong đó đề xuất các thay đổi đối với phiên bản 2016. Sau khi phản hồi được thu thập và tổng hợp, phiên bản mới đã được phát hành dưới Lệnh số 57 vào tháng 12 năm ngoái, trong đó ghi ngày 1 tháng 7 năm 2023 là ngày thực hiện.

Ngoài ra, vào ngày 13 tháng 1 năm nay, MIIT đã ban hành hướng dẫn (bằng tiếng Trung) cho các quy định.

Một số điểm thay đổi chính như sau:

 • Giảm thời gian xét duyệt kiểu loại SRRC và cấp giấy chứng nhận xuống còn 15 ngày làm việc. 
 • Nâng thời hạn hiệu lực của công nhận kiểu loại (đối với một số chủng loại) lên trên 2 năm và dưới 5 năm.
 • Cho phép các đơn vị đăng ký chứng nhận tự biên soạn các loại tài liệu về mã phê duyệt (MIIT ID).
 • Đối với các nhà sản xuất trong nước, cung cấp một hệ thống (MIIT số 314) để ‘tự đánh giá’ và ‘tự chứng nhận’. 
 • Các thiết bị khoảng cách ngắn công suất siêu nhỏ không còn được miễn Phê duyệt SRRC và hiện phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật được mô tả trong MIIT số 52. Hướng dẫn sử dụng sẽ bao gồm từ ngữ: "Việc sử dụng thiết bị truyền dẫn vô tuyến khoảng cách ngắn công suất nhỏ. thực hiện các quy định có liên quan của Nhà nước về quản lý vô tuyến điện”. Ngoài ra, các thiết bị phải được dán nhãn có logo đặc biệt. (Quy định về điều này dự kiến ​​sẽ có có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023).

[Malaysia] Ủy ban Truyền thông & Đa phương tiện Malaysia (MCMC) đã ban hành quy định sửa đổi (Quy tắc kỹ thuật) “IMT-Advanced - Thiết bị người dùng”. Nó dựa trên Tiêu chuẩn Tiên tiến IMT Viễn thông Di động Quốc tế, do Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU ban hành. Quy định mới được phát triển theo mục 185 của Đạo luật 588 theo Tiêu chuẩn kỹ thuật của Malaysia và được ký hiệu là MCMC MTSFB TC T015:2022. Quy định này có hiệu lực vào ngày 5 tháng 1 và thay thế MCMC MTSFB TC T015:2017 trước đây. khác, thiết bị cầm tay, xách tay và gắn trên xe, thẻ giao diện tần số vô tuyến (RF) và modem. 

Một số điểm thay đổi chính:

 • Bao gồm tần số mới 800 MHz (băng tần 20) cho Thiết bị người dùng (LTE UE), tức là để sử dụng các dải tần từ 839 MHz đến 844 MHz (uplink) được ghép nối với 798 MHz đến 803 MHz.
 • Đưa vào tiêu chuẩn an toàn quốc tế cho thiết bị ICT; IEC 62368-1.
 • Thiết bị người dùng được thiết kế để sử dụng cùng với IMT Advanced cho dịch vụ viễn thông di động công cộng, bao gồm trong số các thiết bị đầu cuối di động di động khác, thiết bị cầm tay, xách tay và gắn trên xe, thẻ giao diện tần số vô tuyến (RF) và modem.

Nguồn: Nemko

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận
  Khách hàng đánh giá
  5.0
  5
  0%
  4
  0%
  3
  0%
  2
  0%
  1
  0%

  Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

  Đánh giá và nhận xét

  Gửi nhận xét của bạn