Tổng quan

Dịch vụ kiểm định và chứng nhận chuyên nghiệp, DT&C Vina
DT&C Vina giúp cải thiện khả năng cạnh tranh về chất lượng của sản phẩm bằng cách cung cấp các giải pháp chứng nhận trong nước và quốc tế không chỉ để đáp ứng các yêu cầu chứng nhận sự phù hợp khác nhau mà còn thương mại hóa sản phẩm một cách kịp thời. Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra & chứng nhận chất lượng cao với các chuyên gia hàng đầu và thiết bị kiểm tra hiện đại.
We make a better world through challenge for the future and technology
 
 

Vision

 
Asia's most valuable testing and certification agency
 

Mission Statement

 
We provide the customers with testing and certification solutions through research and development for new fields that the customers require and maximize the value of their products.
 

Movement

 
Creative Passion and Friendship Movement
 

Dt&Group

 
Chúng tôi hành động để thế giới tốt đẹp hơn bằng những thách thức cho công nghệ và tương lai
Như công ty mẹ của DT&C VINA, DT & C Co., Ltd chuyên cung cấp dịch vụ thử nghiệm & chứng nhận cho các thiết bị điện tử & điện tử từ khi thành lập vào năm 2000. Ngoài lĩnh vực điện và điện tử, DT&C đang mở rộng chuyên môn thông qua việc thành lập các công ty con như công nghệ sinh học, dịch vụ tài chính và các công ty con toàn cầu.
 
 
Electrical electronics Technology
 
Domestic corporation
 
Foreign corporation
 
Biotechnology
 
Domestic corporation
Financial
 
Domestic corporation
 
Liên hệ