[MIC] Bộ Thông tin & Truyền thông ban hành Thông tư 02/2022/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc quản lý của BTTTT

Ngày 16/5/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 2/2022/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cụ thể, Thông tư này chỉ áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa có mã số HS và mô tả sản phẩm, hàng hóa quy định tại Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2. Sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 có tích hợp chức năng của sản phẩm, hàng hóa khác thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa được tích hợp.

Trong đó, Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy bao gồm: Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9 kHz đến 400 GHz (Thiết bị lặp thông tin di động E-UTRA FDD, Thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD, Thiết bị lặp thông tin di động GSM,…); Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn.

Đồng thời, Bộ cũng công bố Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy, gồm có: Thiết bị công nghệ thông tin (Máy tính cá nhân để bàn Desktop computer, Máy tính xách tay Laptop and portable computer, Máy tính bảng Tablet); Thiết bị phát thanh, truyền hình (Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số vệ tinh DVB-S/S2, Thiết bị khuếch đại trong hệ thống phân phối truyền hình cáp);…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2022.

Các điểm mới đáng chú ý của Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT:

1. Bộ TT&TT bổ sung vào danh mục các quy chuẩn kỹ thuật mới, bao gồm:

(1) QCVN 22:2021/BTTTT (an toàn điện cho thiết bị ICT, hiện tại chỉ áp dụng cho điện thoại DECT)

(2) QCVN 65:2021/BTTTT (yêu cầu về phát xạ cho thiết bị WLAN băng tần ISM 5G)

(3) QCVN 123:2020/BTTTT (yêu cầu về phát xạ cho thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 40GHz ~ 246GHz)

(4) QCVN 124:2021/BTTTT (yêu cầu về phát xạ cho thiết bị radar sử dụng trên thiết bị giao thông vận tại mặt đất, hoạt động trong băng tần 76GHz ~ 77GHz)

(5) QCVN 127:2021/BTTTT (yêu cầu về phát xạ cho thiết bị đầu cuối 5G NR độc lập)

(6) QCVN 129:2021/BTTTT (yêu cầu về phát xạ cho thiết bị đầu cuối 5G NR lai ghép)

2. Bộ TT&TT có làm rõ "Sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 chỉ khi trùng khớp về mô tả sản phẩm, hàng hóa và mã số HS nêu tại Danh mục".

3. QCVN 65:2021/BTTTT và QCVN 65:2013/BTTTT được sử dụng song song trong giai đoạn từ 01/07/2022 đến 30/06/2023. Để làm thủ tục công bố hợp quy, doanh nghiệp cần có giấy chứng nhận hợp quy của một trong 2 phiên bản này là đủ.

4. Bộ TT&TT chuyển một số nhóm sản phẩm được đánh giá là ít gây mất an toàn từ Phụ lục 1 sang Phụ lục 2, bao gồm: Radar cự ly ngắn 76~77 GHz, thiết bị vô tuyến cự ly ngắn sử dụng cho mục đích chung hoạt động trong một số băng tần cụ thể, RFID 13.56MHz, SHF.

5. Loại bỏ khỏi danh mục 06 nhóm hàng hóa do đã lỗi thời hoặc ít gây mất an toàn, bao gồm: máy VHF sử dụng trên sông, Inmarsat F77, điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao (không gồm điện thoại DECT)...

6. Nhóm "thiết bị khác" được đưa trở lại danh mục.

Chi tiết Thông tư xem tại đây.