[MIC] Bộ Thông tin & Truyền thông ban hành QCVN 65:2021/BTTTT, QCVN 123:2021/BTTTT, QCVN 124:2021/BTTTT

Năm 2021, Bộ Thông tin & Truyền thông đã ban hành 03 Thông tư mới kèm theo 03 quy chuẩn quốc gia: QCVN 65:2021/BTTTT, QCVN 123:2021/BTTTT và QCVN 124:2021/BTTTT.

Bộ Thông tin & Truyền thông ban hành 03 Thông tư mới kèm theo 03 quy chuẩn quốc gia như sau:

1. Ban hành QCVN 65:2021/BTTTT về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz

Ngày 28/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông tư 11/2021/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz”.

Cụ thể, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng cho các thiết bị mạng nội bộ vô tuyến (thiết bị RLAN băng tần 5 GHz) có khả năng hoạt động ở toàn bộ hoặc một số băng tần. Băng thông kênh danh định đối với một kênh hoạt động đơn bằng 20 MHz. Băng thông kênh chiếm dụng phải nằm trong khoảng từ 80 – 100% băng thông kênh danh định.

Trường hợp có sử dụng hệ thống ăng ten thông minh với nhiều ăng ten phát, băng thông kênh danh định và băng thông kênh chiếm dụng trên mỗi nhánh phát phải đáp ứng các yêu cầu trên. Băng thông kênh chiếm dụng có thể thay đổi theo thời gian hoặc tải tin. Trong thời gian COT, thiết bị có thể sử dụng băng thông kênh chiếm dụng tạm thời nhỏ hơn 80% băng thông kênh danh định nhưng không được nhỏ hơn 2 MHz.

Ngoài ra, Bộ cũng quy định, trong dải tần từ 5 150 MHz đến 5 250 MHz, thiết bị không bắt buộc sử dụng TPC. Truyền phát báo hiệu điều khiển ngắn phải tuân thủ các yêu cầu sau: Trong mỗi chu kỳ quan sát bằng 50 ms, số lần thiết bị phát báo hiệu điều khiển ngắn không được vượt quá 50; Tổng thời gian thiết bị phát báo hiệu điều khiển ngắn phải nhỏ hơn 2 500 μS trong chu kỳ quan sát.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/5/2022.

Chi tiết Thông tư xem tại đây.

2. Ban hành QCVN 123:2021/BTTTT về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 40GHz đến 246 GHz

Ngày 28/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông tư 10/2021/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 40GHz đến 246 GHz.

Theo đó, Quy chuẩn này áp dụng cho các loại thiết bị phát, thu – phát vô tuyến cự ly chung bao gồm: Thiết bị cảnh báo vô tuyến điện, thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện, thiết bị đo từ xa vô tuyến điện, thiết bị truyền dữ liệu chung, hoạt động trong dải tần số từ 40 GHz đến 146 GHz cho các trường hợp: Có kết nối đầu ra vô tuyến với ăng ten riêng hoặc với ăng ten tích hợp; Sử dụng mọi loại điều chế; Thiết bị cố định, thiết bị di động và thiết bị cầm tay.

Bên cạnh đó, việc đo kiểm đối với yêu cầu kỹ thuật của quy chuẩn này để thực hiện về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy phải thực hiện theo các quy định hiện hành. Các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng kết quả đo kiểm/thử nghiệm của phòng thử nghiệm trong nước được chỉ định, hoặc phòng thử nghiệm ngoài nước được thừa nhận,…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2022.

Chi tiết Thông tư xem tại đây.

3. Ban hành QCVN 124:2021/BTTTT về thiết bị ra đa hoạt động trong dải tần 76GHz đến 77GHz dùng cho phương tiện vận tải mặt đất

Ngày 20/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông tư 09/2021/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ra đa hoạt động trong dải tần 76GHz đến 77GHz dùng cho phương tiện vận tải mặt đất.

Quy chuẩn này cũng quy định các yêu cầu đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dùng cho phương tiện vận tải mặt đất, ví dụ: Hệ thống điều khiển hành trình chủ động, hệ thống cảnh báo va chạm, hệ thống phát hiện điểm mù, hỗ trợ đỗ xe, hỗ trợ dự phòng và các ứng dụng khác trong tương lai.

Quy chuẩn này không quy định tất cả các đặc tính có thể được yêu cầu bởi người dùng, và quy chuẩn cũng không thể hiện đầy đủ hiệu suất tối ưu mà thiết bị có thể đạt được. Trong trường hợp có sự khác biệt (ví dụ liên quan đến các điều kiện đặc biệt, định nghĩa, viết tắt) giữa quy chuẩn này và quy chuẩn khác, các quy định trong quy chuẩn này được ưu tiên áp dụng.

Chi tiết Thông tư xem tại đây.