[DT&C VINA] Quy trình, thủ tục nhập khẩu, chuẩn bị hồ sơ Chứng nhận hợp quy cho các thiết bị công nghệ thông tin (ICT)

Dưới đây là toàn bộ các thủ tục cần thiết để doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh sản phẩm một cách tuân thủ toàn diện các quy định của pháp luật và văn bản dưới luật về thiết bị vô tuyến, viễn thông, công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

1. Quy trình, thủ tục nhập khẩu

1.1 Thủ tục áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu:

(1) Đăng ký kiểm tra chất lượng tại Cục Viễn Thông

(2) Thử nghiệm sản phẩm theo Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

(3) Chứng nhận hợp quy cho sản phẩm tại tổ chức chứng nhận được Bộ TT&TT chỉ định

(4) Nộp giấy chứng nhận hợp quy cho cơ quan quản lý nhà nước để công bố hợp quy cho lô hàng nhập khẩu

(5) Dán tem hợp quy lên sản phẩm trước khi lưu hành ra thị trường

1.2 Thủ tục áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước:

(1) Thử nghiệm sản phẩm theo Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

(2) Chứng nhận hợp quy cho sản phẩm tại tổ chức chứng nhận được Bộ TT&TT chỉ định

(3) Công bố hợp quy cho sản phẩm tại Cơ quan quản lý nhà nước (Cục Viễn Thông)

(4) Dán tem hợp quy lên sản phẩm trước khi lưu hành ra thị trường

2. Thử nghiệm, đo kiểm sản phẩm, hàng hóa theo các quy chuẩn áp dụng theo quy định của Bộ TT & TT

Doanh nghiệp trực tiếp thực hiện gửi mẫu và liên hệ Dt&C Vina tiến hành đo kiểm, thử nghiệm thiết bị.

3. Chuẩn bị bộ hồ sơ Chứng nhận hợp quy

Bộ hồ sơ Chứng nhận hợp quy bao gồm:

- Giấy đề nghị chứng nhận hợp quy theo mẫu của tổ chức chứng nhận

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp nộp hồ sơ lần đầu).

- Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm.

- Hình ảnh thực tế của sản phẩm.

- Kết quả đo kiểm, thử nghiệm thiết bị

- Hồ sơ của lô hàng (nếu áp dụng phương thức chứng nhận theo lô)

4. Nộp bộ hồ sơ Chứng nhận hợp quy tại tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định

Doanh nghiệp trực tiếp thực hiện hoặc gửi yêu cầu đến Dt&C Vina tiến hành nộp và theo dõi hồ sơ chứng nhận hợp quy tại tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định

Quá trình xử lý, đánh giá, cấp Giấy Chứng nhận hợp quy thông thường kéo dài 1 ~ 2 tuần.

5. Công bố hợp quy

Căn cứ trên Giấy Chứng nhận hợp quy đã được cấp, Doanh nghiệp phải tiếp tục tiến hành các thủ tục Công bố hợp quy tại Cục Viễn Thông - Bộ Thông tin và Truyền thông.

5.1 Thủ tục Công bố hợp quy áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu:

Doanh nghiệp chuẩn bị bộ hồ sơ Công bố hợp quy (tự đánh giá sự phù hợp) cho lô hàng nhập khẩu theo quy định tại Nghị Định 74/2018/NĐ-CP và Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT, bao gồm

(1) Giấy chứng nhận hợp quy của sản phẩm

(2) Bản sao giấy đăng ký kiểm tra chất lượng của lô hàng

(3) Mẫu dấu hợp quy ICT đối với doanh nghiệp nhập khẩu lần đầu hoặc có sự thay đổi về mẫu dấu

(4) Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm

(5) Giấy chứng nhận hợp quy của sản phẩm (đối với sản phẩm có chức năng thu phát sóng)

5.2 Thủ tục Công bố hợp quy áp dụng đối với sản xuất trong nước:

Doanh nghiệp chuẩn bị bộ hồ sơ Công bố hợp quy (tự đánh giá sự phù hợp) cho lô hàng nhập khẩu theo quy định tại Nghị Định 74/2018/NĐ-CP và Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT, bao gồm

(1) Biểu mẫu Công bố hợp quy theo Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT

(2) Mẫu dấu ICT đối với doanh nghiệp nhập khẩu lần đầu hoặc có sự thay đổi về mẫu dấu

(3) Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm

(4) Giấy chứng nhận hợp quy của sản phẩm (đối với sản phẩm có chức năng thu phát sóng)

Doanh nghiệp Công bố hợp quy lần đầu sẽ cần làm thủ tục xin cấp mã CODE ICT và đăng ký mẫu dấu hợp quy ICT (tem hợp quy ICT) với Cục Viễn Thông.

Các bước trên là toàn bộ các thủ tục cần thiết để doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh sản phẩm một cách tuân thủ toàn diện các quy định của pháp luật và văn bản dưới luật về thiết bị vô tuyến, viễn thông, công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mọi thông tin chi tiết, hỗ trợ tư vấn chuyên sâu hơn vui lòng liên hệ hotline: 0862619168.