Dt&C Vina chính thức được cấp phép thực hiện QCVN 65:2021/BTTTT

Ngày 07/10/2022, Dt&C Vina chính thức nhận được chỉ định của Bộ Thông tin & Truyền thông về việc cấp phép thực hiện QCVN 65:2021/BTTTT theo Thông tư 02/2022/TT-BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy cập vô tuyến băng tần 5GHz". Chỉ định này sẽ tạo ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho Dt&C Vina trong thời gian tới và giúp cho DT&C phát triển hơn nữa trong lĩnh vực thử nghiệm và xin chứng nhận tại Việt Nam. 

Ngày 07/10/2022, Dt&C Vina chính thức nhận được chỉ định của Bộ Thông tin & Truyền thông về việc cấp phép thực hiện QCVN 65:2021/BTTTT theo Thông tư 02/2022/TT-BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy cập vô tuyến băng tần 5GHz".

Thông tin chung

QCVN 65:2021/BTTTT được ban hành theo Thông tư 02/2022/TT-BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy cập vô tuyến băng tần 5GHz" vào ngày 16/05/2022. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, thiết bị đầu cuối thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz nhập khẩu và sản xuất trong nước phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại QCVN 65:2021/BTTTT trước khi lưu thông trên thị trường.BTTTT khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz áp dụng các quy định của QCVN 65:2021/BTTTT kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (01/07/2022)

Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn QCVN 65:2021/BTTTT áp dụng cho các thiết bị mạng nội bộ vô tuyến (thiết bị RLAN băng tần 5 GHz) có kh năng hoạt động ở toàn bộ hoặc một số băng tần quy định trong bảng 1 quy định tại mục 1.1 Phạm vi điều chỉnh ban hành 02/2022/TT-BTTTTT ngày 16/05/2022.

Quy chuẩn này đặt ra các yêu cầu truy nhập băng thông để chia sẻ tài nguyên băng thông với các thiết bị khác.

Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất và khai thác thiết bị có khả năng truy nhập vô tuyến băng tần RLAN 5 GHz nằm trong phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy định kỹ thuật

QCVN 65:2021/BTTTT quy định các chỉ tiêu như: Tần số trung tâm danh định; Băng thông kênh danh định và băng thông kênh chiếm dụng; Công suất phát RF, điều khiển công suất phát (TPC) và mật độ công suất; Phát xạ không mong muốn của máy phát; Phát xạ giả máy thu; Lựa chọn tần số động DFS; Đặc tính chặn máy thu. Ngoài ra, QCVN 65:2021/BTTTT còn có những quy định về phương pháp đo.

Dt&C Vina chính thức nhận được cấp phép thực hiện QCVN 65:2021/BTTTT

Ngày 07/10/2022, Dt&C Vina chính thức nhận được chỉ định của Bộ Thông tin & Truyền thông về việc cấp phép thực hiện QCVN 65:2021/BTTTT theo Thông tư 02/2022/TT-BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy cập vô tuyến băng tần 5GHz". Chỉ định này sẽ tạo ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho Dt&C Vina trong thời gian tới và giúp DT&C khắng định được uy tín trong lĩnh vực thử nghiệm và xin chứng nhận tại Việt Nam. 

Với quy trình làm việc nghiêm ngặt cùng đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm, Dt&C Vina cam kết thực hiện đúng quy trình và yêu cầu kĩ thuật theo quy định của Nhà nước Việt Nam. Các sản phẩm thử nghiệm tại Dt&C Vina đều được bảo mật tuyệt đối và thử nghiệm theo quy định.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline: (+84) 86 261 9168 hoặc email: info@dtnc.vn

 

 

 

 

 

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận
  Khách hàng đánh giá
  5.0
  5
  0%
  4
  0%
  3
  0%
  2
  0%
  1
  0%

  Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

  Đánh giá và nhận xét

  Gửi nhận xét của bạn