Chính sách dịch vụ

07 Oct 2020
Dt&C VINA cung cấp đầy đủ các dịch vụ thử nghiệm về EMC, Safety (household & LED). Chúng tôi cung cấp dịch vụ không chỉ cho các doanh nghiệp trong nước mà còn cung cấp cả cho các doanh nghiệp nước ngoài ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam về các sản phẩm điện, điện tử. 
Chúng tôi cung cấp dịch vụ dựa trên các tiêu chuẩn của Việt Nam và Quốc tế với đầy đủ năng lực đã được BOA công nhận và cấp chứng chỉ Vilas 17025.
1. Thông tin về điều kiện giao dịch chung
Dt&C VINA cung cấp đầy đủ các dịch vụ thử nghiệm về EMC, Safety (household & LED). Chúng tôi cung cấp dịch vụ không chỉ cho các doanh nghiệp trong nước mà còn cung cấp cả cho các doanh nghiệp nước ngoài ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
- Chúng tôi cung cấp dịch vụ dựa trên các tiêu chuẩn của Việt Nam và Quốc tế như: TCVN, IEC, ISO,…
Quy trình xin giấy chứng nhận tại Việt Nam như sau:

2. Nghĩa vụ của Dt&C VINA và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch.
* Nghĩa vụ của Dt&C VINA:
- Đảm bảo sự tư vấn chuẩn xác và cam kết đúng thời hạn thử nghiệm dịch vụ, gửi báo cáo kết quả theo hợp đồng đã ký với khách hàng (thời hạn kết thúc thử nghiệm sẽ được trao đổi rõ rang trong hợp đồng đối với khách hàng theo từng dự án).
- Nhận sample và trả sample đúng theo quy định và yêu cầu của khách hàng.
- Xử lý và đảm bảo quyền lợi của khách hàng, sự bảo mật thông tin của khách hàng trước, trong và sau quá trình cung cấp dịch vụ.

* Nghĩa vụ của khách hàng
- Cung cấp đầy đủ các thông tin cho Dt&C VINA theo hướng dẫn của Dt&C VINA trước khi thực hiện dịch vụ thử nghiệm sản phẩm
- Nhanh chóng và kịp thời báo lại những thay đổi cho Dt&C VINA trong quá trình thử nghiệm.
- Đảm bảo việc thanh toán đúng hạn.

3. Phương thức thanh toán
Trong mỗi Hợp đồng giao dịch, cả 2 bên sẽ xác định rõ phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán phù hợp cho từng dịch vụ.
Khách hàng có thể thanh toán theo số tài khoản:
Công ty Cổ phần Dt&C VINA
Số TK: 8271100078007
Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Sơn Tây


Sau khi thanh toán trong vòng 48h, Dt&C sẽ xác nhận và thông báo tới khách hàng.
 

 

Các tin khác

Liên hệ