Nhật Bản

VCCI Nhâth
Theo Luật của Nhật Bản, dựa trên tiêu chuẩn kỹ thuật IEC CISPR-22, sản phẩm (ITE: Thiết bị công nghệ thông tin) phát ra nhiễu điện từ phải tự nguyện đăng ký trên VCCI. (Đo EMC nhiễu phát xạ và nhiễu truyền dẫn)
TELEC / JATE
Theo Luật Phát thanh và Luật Kinh doanh Viễn thông của Nhật Bản, các sản phẩm có chức năng RF hoặc Viễn thông phải được sự chấp thuận của TELEC hoặc JATE. 
Danh mục sản phẩm áp dụng
- Thiết bị đầu cuối PHS
- Điện thoại không dây kỹ thuật số
- Sản phẩm Bluetooth
- Điện thoại di động, đài radio
- PSTN
- ADSL
- WCDMA cầm tay
- vv..
PSE (Sản phẩm điện an toàn)
Nhãn chứng nhận an toàn cho sản xuất và bán hàng để đảm bảo an toàn cho tất cả các sản phẩm điện và điện tử được sử dụng tại Nhật Bản.
Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) là cơ quan quản lý chịu trách nhiệm về Luật An toàn Vật liệu và Thiết bị Điện, quy định việc sản xuất và bán các sản phẩm điện và điện tử để ngăn ngừa các nguy cơ tiềm ẩn. Các sản phẩm điện và điện tử được điều chỉnh bởi Luật được phân loại là Vật liệu và Thiết bị điện được chỉ định (Loại A) và Vật liệu và Thiết bị điện không chỉ định (Loại B).
 Thủ tục
 
- Sản phẩm nhắm đến
Cáp và dây điện, Cầu chì, Thiết bị đấu dây, Bộ hạn chế dòng điện, Máy biến áp điện một pha và chấn lưu đèn phóng điện, Thiết bị gia nhiệt, Động cơ điện, Máy khử tần số cao, Thiết bị điện, Máy phát điện xách tay, v.v.
 
Liên hệ