Liên hệ

Sales 1_Mr. Toan
toan.bv@dtnc.vn
0987869870
Sales 2_Mr. Cuong
cuong.nv@dtnc.vn
0949909876

Thử nghiệm tính năng đèn điện

Để đảm bảo các sản phẩm được tin cậy trên thị trường toàn cầu.
Thử nghiệm tính năng đèn điện là thử nghiệm các yêu cầu cho tính năng cụ thể dựa trên các tiêu chuẩn hoặc thông số. Được dùng để kiểm tra chức năng, khả năng sử dụng, độ bền và tính năng điện của các sản phẩm cần đo lường, so sánh và đánh giá.
Thiết bị chính

Dịch vụ khác

Liên hệ