Châu Á

Chúng tôi đang đáp ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và môi trường toàn cầu thông qua mạng lưới hợp tác của chúng tôi với Dt & Group tại các quốc gia lớn như Hàn Quốc (công ty mẹ), TRUNG QUỐC (DT&C CHINA), NHẬT BẢN (DCJ).
Liên hệ