Liên hệ

Sales 1
byechloe@gmail.com
84795299771

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng là gì?
Hiệu suất năng lượng có nghĩa là tiêu thụ ít năng lượng hơn nhưng thực hiện cùng chức năng. Các cơ quan quản lý ở các nước lớn trên thế giới đã ban hành luật yêu cầu hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với các sản phẩm và thiết bị sử dụng năng lượng của tất cả các loại để giải quyết vấn đề thiếu hụt năng lượng mà chúng ta phải đối mặt. Các nhà sản xuất và xuất / nhập khẩu nên bắt đầu chứng nhận cho các yêu cầu này.

Tầm quan trọng của kiểm tra hiệu suất năng lượng
Sự phù hợp với các tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng là bắt buộc đối với các thị trường lớn trên thế giới. Quá trình kiểm tra hiệu suất là cần thiết để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và giảm lượng khí thải CO2 từ việc sản xuất điện và đáp ứng tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng.

Main equipment

Dịch vụ khác

Liên hệ